Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, DD Holding'in vizyonunu özellikle müşteriler, iş ortakları, çalışanlar ve tüm toplumla ilişkilerini değerlendirip gerçekleştirmesinde çok önemli bir unsurdur

DD Holding, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken inovasyonu, yaratıcılığı ve hesap verilebilirliği teşvik ettiği için büyümesini ve başarısını sürdürmek için Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerine güçlü bir bağlılığın önem taşıdığına inanmaktadır. Taahhüdünün bir kanıtı olarak, DD Holding aktif olarak müşterilere, çalışanlara ve topluma fayda sağlayacak şekilde tasarlanan çeşitli Kurumsal Sosyal Sorumluluk odaklı girişimlere katılır ve destek verir.

Holdingin Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisinin kilit unsurlarından biri, kuruluşun Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki en son gelişmeler ve eğilimler hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını genişletmesini sağlayan, aynı fikirde olan gruplarla ve kurumlarla anlamlı etkileşim ve fikir paylaşımında bulunmaktır.

TR
EN TR